นิตยสารมิตรหมู่เฮา

จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
โดยสามารถรับฟังได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://www.youtube.com/channel/UCrlFPH3BecL1fTy3gHxK5Mw

วิทยุ bfm 103.25 msz