ประวัติสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2518 ศิษย์เก่าผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 26 คน รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสินเอื้อ ลำพูนพงศ์ เป็นประธานชมรมคนแรก และมีเจตนารมณ์ที่จะรวบร่วมศิษย์เก่าจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับจากชมรมให้เป็นสมาคมฯ
ในวันที่ 20 เมษายน 2533 จึงได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมฯโดยมีนายจำนง เกสรพรม เป็นนายกสมาคมคนแรก พร้อมรับโอนสิทธิการบริหารจัดการของชมรมมาเป็นของสมาคมฯ
พ.ศ. 2538 ได้รับการส่งเสริมอาชีพการค้าสลากจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พ.ศ. 2546 ได้รับการบริจาคที่ดินจากคุณอุณ ชุติมา เพื่อจัดสร้างอาคาร เป็นสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมอาชีพและเป็นศูนย์ประสานงานคนตาบอดวัยชรา
พ.ศ. 2549 ได้จัดสร้างอาคาร โดยได้รับการสนับสนุน จากภาครัฐและเอกชน
ในวันที่ 10 มีนาคม 2551 สมาคมฯได้ทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับสมาคมฯอยู่ในพระอุปถัมภ์

วิทยุ bfm 103.25 msz